Modeller
Yetkili Satıcılar
Yetkili Servisler
Montaj ve Kullanma Talimatı
STARTERM Tescil Belgesi
   

HABERLER
BEP-TR
 Binalarda enerji performansı yönetmeliği yenilendi
14/08/2010  
BEP
 Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
21/12/2009  
STARTERM
 Starterm Elektrikli Kat Kaloriferi Yenilendi
19/10/2009  

HABERLER

21/12/2009
BEP
Haber özeti : Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI (BEP) YÖNETMELİĞİ

 

İçerik:
Mevcut ve yeni yapılacak Konut, Ticari ve Hizmet amaçlı binalarda uygulanmak üzere;
•    Isıtma
•    Soğutma
•    Elektrik
•    Sıhhi sıcak su
•    Aydınlatma
konularında enerjiyi verimli kullanmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak.

1.Isıtma:
•    Kullanım alanı 1000 m²den büyük yeni yapılacak binalarda merkezi ısıtma sistemi zorunlu hale geliyor.Yaklaşık olarak 8-10 daireden daha büyük apartmanlarda bireysel ısıtma ortadan kalkıyor.
•    250 m²den büyük yapılarda ısıtma sistemi “yoğuşmalı“ olacak.
•    Merkezi sistemlerde Isı Pay Ölçer cihazları ile “ısındığın kadar öde” sistemi getiriliyor.
•    Merkezi sistem cihaz ve ekipmanları olarak, dış hava sıcaklık kontrollu otomatik sistem kullanılacak. Bu sistem, ısı üretimini daha verimli hale getiriyor.

2.Yalıtım:
•    100 m²den küçük bireysel yapılar dışında kalan yapıların tamamı için yalıtım
       zorunlu hale geliyor.
 
3.Soğutma:
•    2000 m²den büyük ticari ve hizmet amaçlı (otel,hastane,AVM) yapılarda Merkezi Soğutma Sistemi uygulanacaktır.

4. Sıcak su (Kullanım amaçlı):
•    Kullanım alanı 1000 m²den büyük Hastane, Otel, Yurt, Spor merkezi gibi tesislerde Merkezi Sıcak Su uygulaması zorunlu hale geliyor.

5. Yenilenebilir enerji kaynakları:                                                                                                                                         
•    Yenilenebilir enerji kaynaklarından(Güneş, hidrolik, rüzgar, jeotermal) yapılacak fizibilite etüdüne bağlı olarak kısmen veya tamamen yararlanma zorunluluğu getiriliyor. Özellikle ısıtma ve kullanım sıcak suyu için güneşten ısı toplayıcılar bazı uygulamalarda zorunlu hale geliyor. Hiçbir yakıt kullanmadan güneşten elde edilen ısı, enerji tasarrufu için çok önemli bir kazanç hale gelecek.

6. Bina enerji kimlik belgesi:
•    1000m2 nin üzerindeki binalarda “Enerji Kimlik Belgesi” zorunlu hale geliyor. Binaların ısıtma, soğutma, sıhhi sıcak su ve aydınlatma amaçlı enerji kullanımındaki verimliliğine bağlı olarak düzenlenecek belgeler, A,B,C,D,E,F,G sınıfları belirten değerleri taşıyacak.
•    Yeni binaların inşaat izninde Enerji Kimlik Belgesi şartı aranacak. Enerji Kimlik Belgesi olmayan binaya inşaat izni verilmeyecek.                                       
•    Uygulama, yeni binalarda hemen başlarken, mevcut binalar ise 2 Mayıs 2017’ye kadar enerji kimliK belgesine sahip olmak zorunda.


YILDIZ TEKNIK MÜHENDISLIK
Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. Kamil Bilgiçer Apt. Asma Kat No:113/1 Seyhan / ADANA
Telefon : 0 322 453 11 57 - 0 322 453 13 42 - 0 322 457 79 57
Fax : 0 322 453 31 47

 

Firma rehberi